HMS

Corona: DSB godtar utsettelse av FSE- og førstehjelpskurs

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) godtar utsettelse.  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap. Det skal ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs). For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper […]

HMS: Unge arbeidstakere er ekstra utsatt

Arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Samtidig plikter arbeidstakere å følge de sikkerhetsreglene som gjelder. Dessverre blir forbedringer av arbeidsmiljøet ofte diskutert først etter at ulykken er ute eller at sykefraværet er for høyt. EL og IT Forbundets inngang til HMS er systematisk forebygging. Det er særlig viktig at nye arbeidstakere får opplæring i […]

Petroleumstilsynet må bli tøffere

Stortinget skal denne våren behandle Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. I den forbindelse har EL og IT Forbundet sendt et åpent brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor vi krever at det gjøres mer for å unngå farlige situasjoner på norsk sokkel. Tilsynet må få anledning til uanmeldte tilsyn […]

Regler og rettigheter ved varsling

Varsling er når en ansatt melder fra om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Rettigheten til varsling er lovfestet i arbeidsmiljølovens kap. 2A. Det krever ingen formelle krav til hvordan det skal meldes fra om varslingen. Det kan skje både muntlig og skriftlig. I mange tilfeller er ledelsen avhengig […]

Gudas får 600 000 i erstatning etter heisulykke

Ramundas Gudas ble delvis ufør etter en heisulykke i 2013. Ulykken snudde opp ned på livet til unggutten fra Litauen. Gudas dro til Norge for å tjene penger for å hjelpe familien økonomisk. Drømmen var å utdanne seg til bilmekaniker, men den ble knust i heisen på en jobb der han fikk 19 kroner timen. […]

Sikkerhet for offshore helikoptertrafikk settes foran felles EU-regler

EL og IT Forbundet er meget fornøyd med at Regjeringen har varslet at den ikke innfører EUs felles regelverk for offshore helikoptertrafikk. Dermed er det fortsatt det norske regelverket som skal gjelde. Samferdselsdepartementet har nå slått fast at EØS-avtalen ikke skal kunne tilsidesette norsk sikkerhetskultur for norske offshore helikopteroperasjoner. Både Luftfartstilsynet og ansattes organisasjoner har […]

Offshoreforbundene krever at flyforbudet opprettholdes

Pressemelding 22.12.2016 Fagforbundene som organiserer oljearbeidere offshore står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR-oppdrag på norsk sokkel. Mange oljearbeidere frykter at de nå kan bli tvunget til å fly med samme helikoptertypen som havarerte ved Turøy 29. april […]

Verdensdagen for HMS

Mange opplever et stort press for å møte kravene i et moderne arbeidsliv. Økt konkurranse, høyere forventninger til ytelse, lengre arbeidstid, bidrar til at mange arbeidsplasser har et stadig mer stressende miljø. Arbeidsrelatert stress er anerkjent som et problem i alle land, alle yrker, både i industriland og utviklingsland. Et godt psykososialt arbeidsmiljø er grunnleggende […]

Verdensdagen for HMS på arbeidsplassen

Med markeringen av ILOs minnedag for arbeidstakere den 28. april, ønsker ILO å fremme en global forebyggende helse-, miljø og sikkerhetskultur. I mange deler av verden vil nasjonale myndigheter, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og andre aktører som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet organisere ulike aktiviteter. Påmeldingsfristen er 31. mars. Program og påmelding

Kartlegger HMS

Til tross for en svak reduksjon av skadetallene i Kraftnæringen de siste årene, er skadestatistikken fortsatt høy. Sammenlignet med skadefrekvensen og skaderisiko i andre næringer, som industri, olje- og gass og bygg- og anlegg, ligger kraftnæringen fortsatt høyt. Les mer om undersøkelsen.

Arbeid i høyden – nytt regelverk

Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Partene i arbeidslivet har vært involvert i regelverksarbeidet og endringene var på høring i fjor. Kravene gjelder fullt ut fra 1. januar 2016. Dagens opplæringskrav i § 17-4 ligger nært opptil gjeldende opplæringskrav og det er derfor naturlig at arbeidstakere som har dagens […]

Den farlige arbeidsplassen

Rapporten «Skader i bygg- og anlegg: Utvikling og problemområder» er laget som en del av samarbeidet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Dette HMS-charteret ble undertegnet i juni 2014 og forplikter til samarbeid for at alle skal komme trygt hjem fra jobb. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg (byggherrer, prosjekterende, […]