Sikkerhet for offshore helikoptertrafikk settes foran felles EU-regler

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er meget fornøyd med at Regjeringen har varslet at den ikke innfører EUs felles regelverk for offshore helikoptertrafikk. Dermed er det fortsatt det norske regelverket som skal gjelde.

Samferdselsdepartementet har nå slått fast at EØS-avtalen ikke skal kunne tilsidesette norsk sikkerhetskultur for norske offshore helikopteroperasjoner. Både Luftfartstilsynet og ansattes organisasjoner har advart mot å innføre EUs regler. De har fryktet at EU-reglene er svakere enn de norske og kunne sette ansattes liv i fare. Nå kommer regjeringen dem i møte.

Avgjørelsen betyr at vi i Norge fortsetter det gode trepartssamarbeidet som vi har sterk tradisjon for. I samarbeid med de øvrige offshoreansattes organisasjoner, norske myndigheter og arbeidsgivere har vi utviklet en sikkerhetskultur som bidrar til det høye sikkerhetsnivået på norske offshore helikopteroperasjoner.

Nytt regelverk i venteSelv om forordningen ikke vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er det ventet at regjeringen vil vedta et nytt norsk regelverk. Det skal ifølge departementet fange opp de positive sidene av forordningen, samtidig som det åpner for supplerende norske regler og for at Luftfartstilsynet fortsatt skal sertifisere og drive tilsyn med all helikoptertransport til og fra norsk kontinentalsokkel.

EL og IT Forbundet følger dette arbeidet med et klart mål om at oljearbeiderne skal føle seg trygge.