HMS: Unge arbeidstakere er ekstra utsatt

Publisert: 24.09.19

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

Samtidig plikter arbeidstakere å følge de sikkerhetsreglene som gjelder. Dessverre blir forbedringer av arbeidsmiljøet ofte diskutert først etter at ulykken er ute eller at sykefraværet er for høyt.

EL og IT Forbundets inngang til HMS er systematisk forebygging. Det er særlig viktig at nye arbeidstakere får opplæring i helse, miljø og sikkerhet.

Unge og HMS var tema på vår årlige HMS-konferanse, som ble arrangert 23-24. september. Foto: Leif Martin Kirkenes/LO Media

Lær de unge å tenke sikkerhet og helse på jobb

Artikkelen er skrevet Lindis Folkvord, leder kvalitet og HMS, Compendia

Unge arbeidstakere mellom 15 og 29 år har økt risiko for helseplager, og nær dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for en ulykke på arbeidsplassen sammenlignet med andre arbeidstakere, ifølge en rapport fra Nordisk ministerråd.

At unge voksne er mer utsatt for ulykker og helseutfordringer på jobben enn eldre kolleger, er nyttig informasjon å ta med seg i internkontrollarbeidet. Slik generell statistikk kan fortelle arbeidsgiver mer om hvor det er viktig å rette oppmerksomheten i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. At alder kan være en viktig faktor bør også få betydning for virksomhetens interne statistikk og undersøkelser.

Unge utfordringer

Rapporten fra 2016 forteller at unge arbeidstakere i nordiske land har nær 40 % økt risiko for arbeidsrelaterte mentale plager. De har opptil 70 % økt risiko for hodepine på grunn av jobben, og mer enn 3 ganger økt risiko for arbeidsrelaterte hudproblemer. I tillegg har de dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for en ulykke på jobb.

Rapporten forteller også at unge utfører opptil 70 % flere tunge løft enn sine eldre arbeidstakere. De jobber oftere deltid, og har gjerne mer atypisk arbeidstid enn andre arbeidstakere.

Behov for opplæring og informasjon

Hvorfor er det slik, og hva kan virksomheten gjøre? Det er spørsmål arbeidsgiver bør stille seg. De unge mangler ofte den erfaringen og bevisstheten om farene i arbeidslivet som eldre arbeidstakere har, og har kanskje ikke fått tilstrekkelig opplæring. Rapporten foreslår blant annet å bedre HMS-utdanningen for elever på yrkesfag.
Det betyr at du som arbeidsgiver bør være ekstra oppmerksom på at de unge får den opplæringen og erfaringsoverføringen de trenger.

Både unge og eldre arbeidstakere bør få informasjon om:

  • risikoen som er forbundet med arbeidsoppgavene de utfører
  • generelle risikofaktorer på arbeidsplassen
  • hva de kan gjøre for å beskytte seg selv
  • hvordan de skal rapportere om ulykker, helseproblemer og usikre arbeidsforhold
  • hvem de skal kontakte for å få råd og hjelp
  • hva de skal gjøre i en nødssituasjon hvis de kommer ut for en ulykke, eller trenger førstehjelp

Systematisk HMS-arbeid

Alle virksomheter skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Det betyr blant annet å kartlegge risikoen og sette inn tiltak for å forbedre forholdene. Det er naturlig å starte der risikoen og skadepotensialet er størst. Statistikk og historikk er viktig informasjon, og skal med i risikovurderingen. Som arbeidsgiver har du ansvar for trygge arbeidsforhold for alle ansatte, også de unge. God sikkerhetskultur kommer hele virksomheten til gode, og er med på å bygge ditt omdømme som en god arbeidsgiver.

Du har krav på et trygt arbeidsmiljø

elogit.no: Les mer om HMS

Er det forhold på jobben din som er farlig eller kritikkverdig? Ikke nøl med å ta kontakt med ditt verneombud eller din tillitsvalgt. 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.