Kartlegger HMS

Publisert: 27.01.16

– innholdet kan være utdatert

Til tross for en svak reduksjon av skadetallene i Kraftnæringen de siste årene, er skadestatistikken fortsatt høy. Sammenlignet med skadefrekvensen og skaderisiko i andre næringer, som industri, olje- og gass og bygg- og anlegg, ligger kraftnæringen fortsatt høyt.

Les mer om undersøkelsen.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.