Verdensdagen for HMS

- innholdet kan være utdatert

Mange opplever et stort press for å møte kravene i et moderne arbeidsliv. Økt konkurranse, høyere forventninger til ytelse, lengre arbeidstid, bidrar til at mange arbeidsplasser har et stadig mer stressende miljø.

Arbeidsrelatert stress er anerkjent som et problem i alle land, alle yrker, både i industriland og utviklingsland. Et godt psykososialt arbeidsmiljø er grunnleggende nødvendig for den enkeltes helse, trivsel, sikkerhet og utvikling, og dermed også for virksomheten som helhet.

Forbundets HMS-konferanse

Helse, miljø og sikkerhet er ett av temaene som forbundet arbeider mye med. Forbundet arrangerer den årlige HMS-konferanse for tillitsvalgte 11. og 12. oktober.

Tall og fakta fra ILO (FNs arbeidsorganisasjon)

Mer enn 2,3 millioner mennesker dør hvert år av arbeidsrelaterte sykdommer. Det er 6.300 personer om dagen.

317 millioner arbeidsulykker uten dødelig utfall per år, mange av disse resulterer i lengre fravær fra arbeid.

Globalt utgjør arbeidsrelaterte dødsfall, skader og sykdom svimlende 4 prosent av verdens bruttonasjonalproduktet (GDP).

Dette betyr at:

Dødsfall og skader representerer en tung belastning, særlig for utviklingsland, hvor en stor del av befolkningen er engasjert i risikofylt arbeid, som for eksempel landbruk, anleggsarbeid, fiske og gruvedrift.

FN-sambandets temaside