Default Featured Image

Nord-Norgebane

EL & IT Forbundet har på sitt landsmøte den 9. – 12. mars 2015 vedtatt uttalelse om bygging av Nord-Norgebanen. Jernbane nord for Fauske er viktig for næringsutvikling i Nord-Norge og kunne overta mye av transporten som i dag foregår på vei. Togtransport gir også miljøgevinst og er derfor viktig for å begrense trailertransport som […]

Default Featured Image

Pensjonsordningene – fellesskapets viktigste velferdskamp

Ny folketrygd startet fra 1. januar 2011. Det er positivt at alle i prinsippet nå kan gå av fra fylte 62 år, men mange faller utenfor denne muligheten. Dette gjelder først og fremst dem som ikke har opptjent nok pensjonsrettigheter (2xfolketrygdens grunnbeløp) ofte forårsaket av deltidsstillinger, eller at de ikke har Avtalefestet Pensjon (AFP). Kvinner […]

Default Featured Image

Overvåkning

Justisminister Anundsen har foreslått å endre § 7b i Politiloven og §§ 6 og 2a i E-komloven. Tiltakene Anundsen mener er nødvendig inkluderer bruk av falske basestasjoner som potensielt kan benyttes til avlytting av alle mobiltelefoner som befinner seg innen dekning. Han foreslår dette som et politioperativt tiltak. Det betyr at politiet kan bedrive systematisk […]

Default Featured Image

Solidaritet med det palestinske folk – anerkjenn Palestina som selvstendig stat

De politiske utsiktene for fred og etablering av en bærekraftig palestinsk stat er svakere enn på lenge. Folk i området lever i en apartheidliknende situasjon med ulike rettigheter for ulike folk. Hovedhinderet for opprettelsen av den palestinske staten er Israels vedvarende okkupasjon og skrittvise overtakelse av palestinsk land. Dette er en politikk som frarøver palestinere […]

Default Featured Image

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Sosial dumping, brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på skatteloven, svart arbeid, menneskehandel mm. har i mange bransjer blitt en del av arbeidslivet. Mer bruk av midlertidige ansettelser, utbredt bruk av innleie, ansettelse gjennom vikarbyrå, der ansatte ikke får lønn mellom oppdrag, samt bruk av tilkallingsvikarer, brer om seg. Disse utviklingstrekkene, kombinert med en regjering som vil […]

Default Featured Image

Produktivitetskommisjonen

Høyreregjeringens produktivitetskommisjon har levert sin første rapport. Etter å ha studert deler av denne, er det liten grunn til å se fram til rapport nummer to. Til tross for at rapporten er voluminøs, presenteres konklusjoner bygd på mangelfull eller feilaktige informasjon. Rapporten etterlater seg også et inntrykk av at kommisjonen enkelte ganger synes å foretrekke […]

Default Featured Image

Permittering fremfor oppsigelse. Reverser reglene i permitteringsregelverket

I oljenæringen har flere tusen personer blitt sagt opp det siste året. Mange av de oppsagte kunne blitt permittert i stedet, dette for å sikre tilhørighet til arbeidslivet og kontinuitet i kompetanseutviklingen. Oljerelaterte bedrifter vet av erfaring at arbeidssituasjonen svinger i perioder og har opplevd permitteringsperioder tidligere. I disse periodene har både bedrift og fagforening […]

– Ny lov om allmenngjøring

Allmenngjøring som verktøy Allmenngjøring innebærer at deler av en tariffavtale blir lovpålagt minstekrav for de som jobber i en gitt bransje som allmenngjøres. Dette omfatter gjerne minstelønnssatser og betaling for kost, losji og reise. I Klassekampen 9. mars tar Hans O. Felix til orde for å etablere en ny ordning. – Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet […]