Nord-Norgebane

Publisert: 09.03.15
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har på sitt landsmøte den 9. – 12. mars 2015 vedtatt uttalelse om bygging av Nord-Norgebanen.

Jernbane nord for Fauske er viktig for næringsutvikling i Nord-Norge og kunne overta mye av transporten som i dag foregår på vei. Togtransport gir også miljøgevinst og er derfor viktig for å begrense trailertransport som i dag kjører på E6.

Fiskeindustrien har lenge uttrykt sitt ønske om jernbane for raskere å kunne få sine produkter ut i verden. Nå kommer også kravet fra petroleumsindustrien som er voksende i nord, og viser at jernbane burde vært på plass for mange år siden.

En slik stor utbygging blir kostbar, men blir ikke billigere av å vente. Behovet har vært der lenge. Derfor er det viktig å komme i gang med planlegging og utbygging som i løpet av 10 – 15 år kan dekke store deler av behovet som er i regionen for jernbane i Nord-Norge.

Jernbane videre til Narvik og Tromsø er positivt for både person- og containertrafikk i regionen, og trolig vil turisme også benytte seg av tog i naturskjønne omgivelser. Det er laget flere utredninger for jernbane i nord, både i 1981 og i 1992, men det er manglet politisk vilje til gjennomføring. For å være klar for de utfordringer innen transport og miljø som allerede er utredet, må regionen få større fokus fra politiske miljøer og bli del av Nasjonal Transportplan (NTP). Planen skal gjelde for perioden 2018 til 2027 og vedtas av Stortinget våren 2017.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.