Permittering fremfor oppsigelse. Reverser reglene i permitteringsregelverket

- innholdet kan være utdatert

I oljenæringen har flere tusen personer blitt sagt opp det siste året. Mange av de oppsagte kunne blitt permittert i stedet, dette for å sikre tilhørighet til arbeidslivet og kontinuitet i kompetanseutviklingen.

Oljerelaterte bedrifter vet av erfaring at arbeidssituasjonen svinger i perioder og har opplevd permitteringsperioder tidligere. I disse periodene har både bedrift og fagforening lagt ned mye arbeid for å begrense både antall permitterte og lengden på permitteringsperiodene.

Det er likevel viktig at bedriftene har en mulighet til å permittere i stedet for å måtte gå til oppsigelser, i kortere eller lengre perioder, da vil kompetanse og erfaring opprettholdes.

Det er også viktig for den enkelte arbeidstaker å føle trygghet i sin arbeidssituasjon og ikke mer utrygghet i perioder der markedet kan være dårlig. Fordobling av arbeidsgiverperioden vil gjøre permitteringer så kostbart at det i praksis ikke blir noe alternativ.

Mange ansatte risikerer å miste jobben og bedriftene mister kompetanse og erfaring. Arbeidsgiver må nå dekke kostnadene i 20 dager når ansatte blir permittert, mot 10 dager tidligere. Dette vedtok stortinget høsten 2013, som del av den blåblå regjeringens statsbudsjett for 2014.

EL&IT Forbundet kan ikke forstå hvorfor regjeringen sier at det nå er viktig å gjøre det dyrere for bedriftene å permittere, for å hindre unødig omfang av permitteringer.

Slik vi kjenner arbeidsmarkedet og arbeidslivet, benyttes ikke permitteringer hvis det ikke er tvingende nødvendig. Argumenter regjeringen da bruker blir merkelig når de selv ser så optimistisk på arbeidsmarkedet fremover.

EL&IT Forbundet krever at regjeringen endrer permitteringsregelverket tilbake til tidligere praksis med 10 dagers betalingsplikt, samt går tilbake til en permitteringsperiode på 52 uker.