Overvåkning

Publisert: 09.03.15
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Justisminister Anundsen har foreslått å endre § 7b i Politiloven og §§ 6 og 2a i E-komloven. Tiltakene Anundsen mener er nødvendig inkluderer bruk av falske basestasjoner som potensielt kan benyttes til avlytting av alle mobiltelefoner som befinner seg innen dekning. Han foreslår dette som et politioperativt tiltak. Det betyr at politiet kan bedrive systematisk avlytting uten at domstolene skal kontrollere lovligheten.

EL & IT Forbundet krever at regjeringen lytter til høringssvarene, og ikke legger frem forslagene slik de er foreslått i høringen! Vi ønsker oss ikke et politi som kan kontrollere borgerne uten at samfunnet har kontroll med bruken.  Vi vil minne om Grunnlovens § 102:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

Grunnloven er klar, forslagene kan ikke gjøres til lov!

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.