Solidaritet med det palestinske folk – anerkjenn Palestina som selvstendig stat

Publisert: 09.03.15
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

De politiske utsiktene for fred og etablering av en bærekraftig palestinsk stat er svakere enn på lenge. Folk i området lever i en apartheidliknende situasjon med ulike rettigheter for ulike folk.

Hovedhinderet for opprettelsen av den palestinske staten er Israels vedvarende okkupasjon og skrittvise overtakelse av palestinsk land. Dette er en politikk som frarøver palestinere grunnleggende rettigheter og er klart i strid med folkeretten. Palestina må anerkjennes som selvstendig stat. En slik anerkjennelse kan bidra til å utjevne maktbalansen rundt forhandlingsbordet.

Import av varer fra de israelske bosettingene må forbys. EL & IT Forbundet oppfordrer medlemmer og andre til å boikotte israelske varer, samt å handle palestinske varer for å bidra til økonomisk utvikling i Palestina.

Norske myndigheter må sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke støtter okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkuperte områder.

EL & IT Forbundet krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til:

  • at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land
  • at blokaden av Gaza oppheves
  • at muren rives
  • og at Sikkerhetsrådsresolusjonen av 1967 med en tostatsløsning gjennomføres

EL & IT Forbundet vil arbeide for internasjonale sanksjoner av Israel og krever:

  • en internasjonal boikott av varer og tjenester fra de okkuperte områdene og av internasjonale selskaper som bidrar i okkupasjonen av Palestina
  • at import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel stanses
  • at regjeringen tar initiativ til en internasjonal konferanse om boikott og sanksjoner av staten Israel
  • at FN gransker anklagene om krigsforbrytelser og brudd på folkeretten
  • at palestinske barn i fengsel settes fri
  • at Palestina anerkjennes som en selvstendig stat.

For en medmenneskelig flyktningpolitikk

Utviklingen i Midtøsten for øvrig preges av krig, ekstremistisk vold, politisk oppløsning og grunnleggende brudd på internasjonal og humanitær rett. Mange er internt fordrevne og i naboland bor millioner i flyktningleirer under kummerlige forhold. I Middelhavet drukner tusener av mennesker på søken etter en bedre framtid for seg og sine.

Det internasjonale samfunnet må ta et langt større ansvar for flyktninger fra krig og ufred enn tilfellet er i dag.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.