– Ny lov om allmenngjøring

Publisert: 09.03.15

– innholdet kan være utdatert

Allmenngjøring som verktøy

Allmenngjøring innebærer at deler av en tariffavtale blir lovpålagt minstekrav for de som jobber i en gitt bransje som allmenngjøres. Dette omfatter gjerne minstelønnssatser og betaling for kost, losji og reise. I Klassekampen 9. mars tar Hans O. Felix til orde for å etablere en ny ordning.

– Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en trussel mot velferdsstaten og de grunnleggende verdier arbeiderbevegelsen er bygget på. Det er nødvendig å styrke allmenngjøring som verktøy mot useriøsitet og for et organisert arbeidsliv.

Behandles på landsmøtet

Landsmøte i EL & IT Forbundet skal blant annet behandle en uttalelse om sosial dumping. Det er spesielt tre krav som stilles:

  • Dokumentasjonskravet i allmenngjøringsloven må bortfalle eller endres, slik at man lettere kan oppfylle dette.
  • Vedtak i Tariffnemnda gjøres for fire år om gangen.
  • Beviskravet ved forlengelse av et vedtak i Tariffnemnda endres, slik at den part som krever at et allmenngjøringsvedtak skal bortfalle har bevisbyrden ovenfor nemnda.

– For lenge har det vært mulig for de med annen agenda å hevde at kravet om allmenngjøring ikke er godt nok dokumentert. Forslaget vil være et viktig bidrag til de som kjemper for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.  

 Mer om allmenngjøring

Du kan lese mer om allmenngjøring på arbeidslivet.no

http://www.arbeidslivet.no/Lonn/Allmengjoring/

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.