Installasjonsbransjen

Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser eller oppdeling av fagene.
energimontorer_i_kraftmast_colourbox

Forbundet vil være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi og nye energiformer og samtidig jobbe for at medlemmene skal ha god faglig kompetanse på disse områdene.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) er en grunnpilar for elektrofagene, kunnskap om forskriften må styrkes gjennom implementering i forbundets kurs- og konferansevirksomhet.

Hovedmål:

Innleie skal kun skje fra virksomheter som omfattes av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Fagarbeidere skal ha høy og oppdatert kompetanse.

 • At kompetanse om energieffektivisering og nye energiformer blir en del av våre fag.
 • At installering og montasje av nye elektriske energibærere skal gjøres av registrerte installasjonsbedrifter.
 • At elektrofagarbeideren skal være fast ansatt i samme bedrift som den faglig ansvarlig.
 • At den faglige forskriften sikrer et høyt kvalifikasjonsnivå for alle elektrofagfolk og at den inkluderer alt arbeid også innen heisfaget.
 • Å bevare et offentlig stedlig tilsyn og styrke kontrollen av elektriske anlegg.
 • Å styrke de tillitsvalgtes innflytelse i bedriften.
 • Å drøfte bredt i organisasjonen den utviklingen som til enhver tid skjer i bransjen.
 • Gode arbeidsvilkår for våre medlemmer.
 • Å opprettholde/øke elektrofagets status.
 • At fagets innhold ikke skal svekkes eller splittes opp.
 • Å forsterke kontakten mellom fagforeningene og fagopplæringskontorene og våre folk i prøvenemndene.
 • At fagarbeidere fra EU som søker DSB-godkjenning, skal gjennomføre obligatorisk egnethetstest før godkjenning gis.
 • At ny teknologi som f.eks. «smarthus», blir standard i alle nye boliger, og at dette leveres av elektrofagfolk i våre bransjer.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.