Landsdekkende klubber

Forbundet har flere landsdekkende klubber som omfatter medlemmer i en bedrift med avdelinger spredt over hele landet.

TC Connect

Sykehuspartner

Statkraft

OneCo Networks

Statnett

Nettpartner

HAS

Nkom

Geomatikk

Eltel Networks