Statnett

Organiserer våre medlemmer innen Statnett. Gjeldende avtale er Overenskomst for Statnett i Spekter-området.

Tillitsvalgt
Steinar Jøråndstad
Tlf.: +47 900 32 722
E-post:steinar.jorandstad@statnett.no