Statkraft

Den landsdekkende klubben organiserer våre medlemmer i Statkraft. Gjeldende avtale er Energioverenskomsten Energi Norge.

Tillitsvalgt
Arne Einungbrekke
Tlf.: +47 970 31 541
E-post: arne.einungbrekke@statkraft.no