Nkom

Organiserer våre medlemmer i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gjeldende avtale er Hovedtariffavtalen i Staten.

Tillitsvalgt
Ole-Stein Kopperud
Tlf.: +47 61 25 53 89 (privat)
E-post: ole@nkom.no