Eltel Networks

Organiserer våre medlemmer i de ulike avdelingene i Eltel Networks AS. Gjeldende avtale er Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Tillitsvalgt
Terje Borgen
Tlf.: +47 982 20 724
E-post: terje.borgen@eltelnetworks.no