Geomatikk

Klubben organiserer våre medlemmer i Geomatikk AS. Gjeldende avtale er Geomatikk-overenskomsten med Spekter.

Tillitsvalgt
Mette Borg
Tlf.: +47 910 07 586
E-post:mette.borg@geomatikk.no