Sykehuspartner

Klubben organiserer medlemmer innen Sykehuspartner HF, som er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Gjeldende avtale er Overenskomst for Sykehuspartner.

Konserntillitsvalgt:
Henrik Tønnessen
Tlf.: +47 944 97 919
E-post: hentoe@sykehuspartner.no