TC Connect

Gjeldende avtale er IKT-overenskomsten med NHO.

Tillitsvalgt
John-Tommy Berntzen
Tlf.: 901 48 821
E-post: john-tommy.berntzen@tcconnect.no