HMS

Ledelse og sikkerhet

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen har sett på ledelse og sikkerhet i en undersøkelse som har gått over lenger tid, med flere måletidspunkter, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). I en ny studie, fra disse forskerne, blir det hevdet at dette ensidige fokuset på konstruktiv ledelse og restriksjoner knyttet til hvordan en har studert […]

Stress koster penger

Rundt halvparten av alle europeiske arbeidstakere mener at stress er utbredt på deres arbeidsplass, og så mye som halvparten av alle tapte arbeidsdager har sammenheng med stress. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det en positiv utvikling i det norske arbeidsmiljøet, også sett i en europeisk sammenheng. De fleste trives og er motiverte i jobben, men […]

Risikofylte jobber i bygg og anlegg

Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Unge mest utsatt Antall registrerte arbeidsskadedødsfall i bygg- og anlegg har økt de siste 15 årene, og antallet har ligget høyt siden 2009. Risikoen for skader er høyest blant de yngste arbeidstakerne. Det er også flere skader blant de som jobber lang arbeidsuke på […]

45 prosent plages av skjermbruk

Ifølge Norges Optikerforbund sliter 500.000 av de halvannen million norske arbeidstakerne som jobber foran skjermen hele eller store deler av dagen med øyeplager. I en undersøkelse fra Infact, utført på vegne av skjermdistributøren MMD, oppgir hele 45 prosent av de 1.055 respondentene at de har opplevd helseplager på grunn av skjermbruk. Kjønnsforskjeller Det er også […]

Id-kort blir til HMS-kort

Navnet på kortene blir dermed mer knyttet til kortenes formål og funksjon. Samtidig vil endringen bidra til at kortene ikke feilaktig oppfattes som ordinære legitimasjonsdokument. Som følge av nytt navn på kortene, er det gjort endringer i de to forskriftene som regulerer ordningen i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Endringene trer i kraft fra […]

Vurderer skroting av helidekk

Den flunkende nye Gudrun-plattformen i Nordsjøen skulle være et godt eksempel for Statoils globale utbyggingsstrategi, melder Stavanger Aftenblad. – Stålunderstellet er fra Kværner Værdal, og boligkvarteret fra Apply Leirvik på Stord. Dekket ble levert av Aibel med underleveranser fra Thailand, Polen og Haugesund. Helidekket er bygget i Kina, skrev Statoil selv i forbindelse med åpningen […]

Konsekvenser ved søvnmangel

Forskere fra STAMI har ved to tidligere anledninger gått gjennom den eksisterende vitenskap om blant annet helsemessige effekter av skiftarbeid. Noen studier antyder at skiftarbeid øker risikoen for at få smerter i muskler og ledd, men det er for få studier til å konkludere. Samtidig mangler en viten om, hvorfor det er slik. Derfor mener […]

Tillitsvalgte mobbes og trakasseres

19 prosent, altså nesten hver femte tillitsvalgt, oppgir at hun eller han har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i form av plaging eller ubehagelig erting i løpet av de siste tolv månedene. To tredeler av disse har vært utsatt for dette fra sine ledere.  Anonym fra EL & IT Forbundet – Jeg har vært tillitsvalgt […]

Fakta om arbeidsmiljø og helse

Norske yrkesaktive trives og er motiverte på jobb. 9 av 10 oppgir å være fornøyde eller svært fornøyde i sitt arbeid. Vi har gode arbeidsforhold og god helse, og utviklingen går i en positiv retning. Samtidig er det en viss opphopning av risikofaktorer og særlige utfordringer i enkelte yrker og næringer. De største helseutfordringene, både […]

Faktabok om arbeidsmiljø og helse

Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv skal presenteres for myndighetene og partene i arbeidslivet. Boken redegjør for fakta om yrkesdeltagelse, kjønn og arbeidshelse, tilfredshet i jobben, arbeidsrelaterte plager og lidelser, ulykker og skader samt sykefravær. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skal innlede, og Peggy Hessen Følsvik er blant dem som skal kommentere boken under lanseringen. […]

Rapport om dødsulykker i arbeidslivet

I forbindelse med årets arbeidsmiljødag (28. april) presenterte Arbeidstilsynet rapporten «Arbeidsskadedødsfall i Norge – utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer».  De fire næringene er bygg- og anlegg, industri, jordbruk og transport og lagring. Tema for arbeidsmiljødagen var forebygging og Arbeidstilsynet påpeker i rapporten at de fleste dødsulykker var unødvendige om det hadde […]

Verdensdag for sikkerhet og helse

Tema for Verdensdagen i 2015 er forebygging. Formålet er å skal skape internasjonal oppmerksomhet om nye trender innen sikkerhet og helse og omfanget av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og dødsfall. LO-arrangement i Oslo Landsorganisasjonen i Norge og AOF Norge inviterer alle med et engasjement for et trygt og sikkert arbeidsmiljø til arrangementet i Oslo på Verdensdagen for […]