Stress koster penger

Publisert: 29.10.15

– innholdet kan være utdatert

Rundt halvparten av alle europeiske arbeidstakere mener at stress er utbredt på deres arbeidsplass, og så mye som halvparten av alle tapte arbeidsdager har sammenheng med stress.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det en positiv utvikling i det norske arbeidsmiljøet, også sett i en europeisk sammenheng. De fleste trives og er motiverte i jobben, men i enkelte yrker og næringer er det arbeidsmiljøutfordringer og helseplager som kan relateres til arbeidsrelatert stress.

Det er særlig i relasjonelle yrker innenfor helse, sosial, undervisning og i ulike serviceyrker at utfordringene merkes. Flere jobbkrav i denne typen yrker er dokumentert å ha betydning for både psykiske og fysiske helseplager.

Les mer i en artikkel på Arbeidstilsynets nettside.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.