Verdensdag for sikkerhet og helse

Publisert: 14.04.15

– innholdet kan være utdatert

Tema for Verdensdagen i 2015 er forebygging. Formålet er å skal skape internasjonal oppmerksomhet om nye trender innen sikkerhet og helse og omfanget av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og dødsfall.

LO-arrangement i Oslo

Landsorganisasjonen i Norge og AOF Norge inviterer alle med et engasjement for et trygt og sikkert arbeidsmiljø til arrangementet i Oslo på Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Arrangementet er på Cafeteatret, Hollendergata 8, klokka 11:00-13:00.

Det er gratis, men av hensyn til bevertning kan du melde deg på her.

Internasjonal fokus på farlige stoffer

I år vil internasjonal fagbevegelse bruke dagen til å ha fokus på eksponering for farlige stoffer. Mange arbeidstakere i offentlig sektor blir utsatt for slike stoffer som avfallsarbeidere, brannmenn eller arbeidere i laboratorier. Arbeidstakere i andre sektorer kan også utsettes for farlige stoffer.

I EU krever internasjonal fagbevegelse tiltak mot kreftfremkallende stoffer. Grenseverdiene for 50 av de mest giftige kjemikalier for kreft og for fruktbarhet og graviditet må håndheves.

Worker´s Memorial Day er også en utmerket dag å markere arbeidet med helse og sikkerhet på arbeidsplassene overfor dem som ikke er medlemmer i en fagforening.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.