Rapport om dødsulykker i arbeidslivet

- innholdet kan være utdatert

I forbindelse med årets arbeidsmiljødag (28. april) presenterte Arbeidstilsynet rapporten «Arbeidsskadedødsfall i Norge – utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer». 

De fire næringene er bygg- og anlegg, industri, jordbruk og transport og lagring.

Tema for arbeidsmiljødagen var forebygging og Arbeidstilsynet påpeker i rapporten at de fleste dødsulykker var unødvendige om det hadde vært gjort bedre sikkerhetsarbeid.

For dårlig forebygging– Ulykker kan og skal forebygges. Våre analyser viser at mange av ulykkene kunne vært unngått og at mange virksomheter ikke forebygger godt nok. Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir syke, skadet eller mister livet på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Finborud påpeker at sikkerhet og forebygging ikke skal gjøres som skippertak, men at et er et kontinuerlig arbeid, spesielt i risikoutsatte bransjer. 

Les mer på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Arbeidstilsynets rapport