Konsekvenser ved søvnmangel

Publisert: 29.06.15

– innholdet kan være utdatert

Forskere fra STAMI har ved to tidligere anledninger gått gjennom den eksisterende vitenskap om blant annet helsemessige effekter av skiftarbeid. Noen studier antyder at skiftarbeid øker risikoen for at få smerter i muskler og ledd, men det er for få studier til å konkludere. Samtidig mangler en viten om, hvorfor det er slik.

Derfor mener STAMI at dette må forskes mer på sammenheng mellom skriftarbeid, søvnmangel og smerter. Saken ble tatt opp av STAMI-forskere på en internasjonal forskningskonferanse om skiftarbeid og arbeidstid.

Skiftarbeid øker

Knapt 40 prosent av sykepleierne i Norge hadde nattevakter i 2010-11, og nesten hver femte av dem hadde smerter i muskler og ledd. I de kommende år vil andelen eldre borgere i Norge stige, og behovet for pleiepersonale vil følge etter.

Det vil få store konsekvenser dersom sykepleierne må forlate arbeidsmarkedet for tidlig på grunn av at de er blitt syke i sitt arbeid. 

Dette gjelder flere yrkesgrupper enn sykepleiere. I 2008 hadde godt over 20 prosent av alle sysselsatte i Norge skiftarbeid.

Les er på stami.no

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.