Tillitsvalgte mobbes og trakasseres

Publisert: 23.06.15

– innholdet kan være utdatert

19 prosent, altså nesten hver femte tillitsvalgt, oppgir at hun eller han har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i form av plaging eller ubehagelig erting i løpet av de siste tolv månedene. To tredeler av disse har vært utsatt for dette fra sine ledere. 

Anonym fra EL & IT Forbundet

– Jeg har vært tillitsvalgt i mange år, og har tidligere opplevd mye tillit. Men etter at vi fikk ny sjef, er jeg redd hver gang jeg går inn på klubbkontoret, forteller en tillitsvalgt i EL & IT Forbundet som ønsker å være anonym.

LOs tillitsvalgtpanel

På oppdrag fra LO Media har Fafo spurt tillitsvalgte om de i sitt tillitsvalgtarbeid har vært utsatt for mobbing, trusler eller vold. Fafo har brukt LOs tillitsvalgtpanel, som består av om lag 4000 tillitsvalgte fra hele landet, og fra alle LO-forbundene.

Les mer på Frifagbevegelse.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.