45 prosent plages av skjermbruk

- innholdet kan være utdatert

Ifølge Norges Optikerforbund sliter 500.000 av de halvannen million norske arbeidstakerne som jobber foran skjermen hele eller store deler av dagen med øyeplager.

I en undersøkelse fra Infact, utført på vegne av skjermdistributøren MMD, oppgir hele 45 prosent av de 1.055 respondentene at de har opplevd helseplager på grunn av skjermbruk.

KjønnsforskjellerDet er også forskjell mellom kjønn, og kvinnene er mest rammet med en andel på 54 prosent. 11 prosent av kvinnene oppgir dessuten av de «ofte eller alltid» opplever helseplager etter skjermbruk. Totalt syv prosent mellom 18 og 44 år (både kvinner og menn) oppgir det samme.

Tallene fra Infact ligger trygt på linje med lignende undersøkelser som er utført i Norge de siste ti årene, og gjennomsnittet som oppgir skjermbruk-relaterte plager har ligget mellom 30 og 60 prosent.

Les mer på computerworld.no