Akkord

Akkord er et produktivlønnssystem, hvor timelønna til montørene regnes ut etter mengden montert materiell. Her finner du alt du trenger får å komme i gang.

Akkord motivasjonsapp

QR-koden er til en akkord-app. Ved å gå inn på denne appen kan du se hva
timelønn blir i forhold til hvor mye du har produsert på en dag. Appen ligger inne med 7,5 timer. Det du gjør er å skrive inn det materiellet du bruker i løpet av en dag og appen regner ut hvor mye timelønna blir i forhold til brukt materiell.

  1. For å lage en snarvei til Hjem-skjermen, må du gjøre følgende:
    – Android: Bruk en QR Barcode skanner på figuren over. Mens siden er oppe, velg innstillinger og klikk på valget som heter «Opprett snarvei», «Legg til på startsiden» eller lignende.
    – Iphone: Bruk kameraet på figuren over. Mens siden er oppe, velg Open in Safari, klikk på symbolet nederst på skjermen (en oppoverpil), velg legg til på Hjem-skjerm
  2. Du har nå lagd en snarvei til akkordprogrammet som fremstår som en app på din Hjem- skjerm.
    Prøv å skriv inn materiellet og se hva timebetalingen blir.

Les mer i brosjyren «Ta akkordtariffen i bruk»

Hva er akkord?

Akkord er et produktivitetslønnssystem, hvor timelønna til montørene regnes ut
etter mengden montert materiell. Fokus på effektiv og rasjonell montering av materiellet, gir høyere timelønn.
I Akkordtariffen landbasert virksomhet står prisene på materiellet, enten per lengde meter, per stykk eller per m2.

Hvorfor jobbe akkord?

Felles innsats belønnes med økt timelønn, økte feriepenger, økt sykelønn, økt
helligdagsbetaling og økt pensjon. Samtidig som at bedriften tjener mer. I tillegg er akkordlaget i større grad med på å styre hverdagen sin og de får et mer eierforhold til jobben.
Timelønna til lærlingene og arbeidstaker uten fagbrev regnes ut etter hvilken grunnlønn de har, i forhold til montørens grunnlønn (§3A). Akkord er den eneste måten disse kan tjene mer enn sin grunnlønn.

Hvem kan jobbe akkord?

Alle montører, lærlinger og arbeidstakere uten fagbrev som arbeider i en tariffbunden bedrift og som har medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), kan arbeide akkord. Jobben må være mer enn 24 arbeidstimer.

Brosjyrer

Diverse hjelpedokumenter

Tvisteavgjørelser