Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor. – Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en […]

Default Featured Image

Endring i ekomloven og ekomforskriften

EL og IT Forbundets høringssvar til endringer i ekomloven og ekomforskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

EL og IT-medlem vant mot Telenor i Høyesterett

– Dette er en historisk viktig seier og viser tariffavtalens betydning som våpen mot «bruk og kast» av arbeidskraft, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl. Oppsigelsen av et EL og IT-medlem i Telenor ble først kjent ugyldig av Sør-Trøndelag tingrett, og deretter av Frostating lagmannsrett. Telenor tok saken videre til Høyesterett, som […]