Pressemelding

LO brøt forhandlingene om særaldersgrense

Onsdag 12. februar brøt YS, LO og Unio forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense. – Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig, og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier Peggy Hessen Følsvik, […]

EL og IT-medlem vant mot Telenor i Høyesterett

– Dette er en historisk viktig seier og viser tariffavtalens betydning som våpen mot «bruk og kast» av arbeidskraft, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl. Oppsigelsen av et EL og IT-medlem i Telenor ble først kjent ugyldig av Sør-Trøndelag tingrett, og deretter av Frostating lagmannsrett. Telenor tok saken videre til Høyesterett, som […]

Statnett må kutte ned på bruken av underleverandører

EL og IT Forbundet mener at Statnett må kutte ned på bruken av antall underleverandører på sine prosjekter. Det er nødvendig for å hindre nye tilfeller med grove brudd på arbeidstakeres rettigheter. Statnett meldte torsdag 20. desember i en pressemelding at selskapet har mottatt informasjon om grove brudd på lønns- og arbeidsbetingelsene hos en underleverandør […]

NHO aksepterer streiken

Pressemelding fra LO, Oslo, 7. november 2017 – NHO aksepterer at den politiske aksjonen som fagforeninger i Oslo-området har varslet den 15. november kan gjennomføres. Alle kan trygt delta, uten å frykte at de skal bli utsatt for sanksjoner eller represalier verken fra NHO eller arbeidsgiver! Dette sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik. Følgelig […]

Beskjed til kommunestyret i Molde – Sats på lokalt eierskap av Istad

I morgen, torsdag (15.12.2016), kommer den omstridt saken på bordet til kommunestyrepolitikerne. Pressemelding sendt ut den 14.12.16.  Molde kommunes ønske om å selge deler av Istad – 116 kompetansearbeidsplasser settes i spill Ansatte i Istad AS ser med stor undring på at formannskapet i Molde kommune ønsker å selge deler av konsernet. Dagens Istad AS med […]