Beskjed til kommunestyret i Molde – Sats på lokalt eierskap av Istad

- innholdet kan være utdatert

I morgen, torsdag (15.12.2016), kommer den omstridt saken på bordet til kommunestyrepolitikerne.

Pressemelding sendt ut den 14.12.16. 

Molde kommunes ønske om å selge deler av Istad – 116 kompetansearbeidsplasser settes i spill

Ansatte i Istad AS ser med stor undring på at formannskapet i Molde kommune ønsker å selge deler av konsernet. Dagens Istad AS med lokalt eierskap har vært drevet godt og effektivt. Vi har og har hatt en av de laveste nettleiene i fylket og svært stabil strømforsyning. Kraftproduksjon og kraftomsetning genererer også betydelig inntekter.

Et salg på dette tidspunktet med lave kraftpriser og dertil lav pris på produksjonsdelen av Istad AS, virker svært lite gjennomtenkt. Ca. 35 arbeidsplasser vil dermed forsvinne fra Molderegionen.

Det er positivt at Molde kommune har et ønske om å drive nettvirksomheten med 68 arbeidsplasser videre. Ønsket om å selge ut deler av virksomheten og kjøpe seg opp i andre, mener vi vil bli en komplisert og usikkert prosess. Vi tror at det er en overhengende fare for at nettvirksomheten også vil kunne forsvinne fra Molde, enten i prosessen eller kort tid senere.

Det er mange grunner for ikke å sette Istad i spill nå:Vi henstiller kommunestyret i Molde til å satse videre på lokalt eierskap av Istad AS. Dette er ikke rett tid for å sette i spill arbeidsplasser, framtidige skatteinntekter, framtidige utbytter og betydelig støtte til det frivillige arbeidet i Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Eide og Gjemnes.

Pressemeldingen er signert av Jarle Risnes (NITO), Jon Arne Olsen (EL og IT Forbundet), Torodd Hovland (Delta) og Kristoffer Sletten (Tekna)