Beskjed til kommunestyret i Molde – Sats på lokalt eierskap av Istad

Publisert: 14.12.16

– innholdet kan være utdatert

I morgen, torsdag (15.12.2016), kommer den omstridt saken på bordet til kommunestyrepolitikerne.

Pressemelding sendt ut den 14.12.16. 

Molde kommunes ønske om å selge deler av Istad – 116 kompetansearbeidsplasser settes i spill

Ansatte i Istad AS ser med stor undring på at formannskapet i Molde kommune ønsker å selge deler av konsernet. Dagens Istad AS med lokalt eierskap har vært drevet godt og effektivt. Vi har og har hatt en av de laveste nettleiene i fylket og svært stabil strømforsyning. Kraftproduksjon og kraftomsetning genererer også betydelig inntekter.

Et salg på dette tidspunktet med lave kraftpriser og dertil lav pris på produksjonsdelen av Istad AS, virker svært lite gjennomtenkt. Ca. 35 arbeidsplasser vil dermed forsvinne fra Molderegionen.

Det er positivt at Molde kommune har et ønske om å drive nettvirksomheten med 68 arbeidsplasser videre. Ønsket om å selge ut deler av virksomheten og kjøpe seg opp i andre, mener vi vil bli en komplisert og usikkert prosess. Vi tror at det er en overhengende fare for at nettvirksomheten også vil kunne forsvinne fra Molde, enten i prosessen eller kort tid senere.

Det er mange grunner for ikke å sette Istad i spill nå:

  • Molde er fra før hardt rammet av nedgangen i oljeindustrien og dette er ikke rett tidspunkt for Molde kommune å risikere 226 kompetansearbeidsplasser.
  • Eierkonstellasjonen med Statkraft, Moldekraft og Molde kommune har vært stabil i mange år. Moldekraft og Molde kommune eier 51 % og er gjensidig bundet av en aksjonæravtale, som gjør at disse to eierne må være enige for å kunne foreta større endringer i Istad AS. Selv om Molde kommune og Moldekraft selger sin eierandel, vil ny kjøper være bundet av denne avtalen.
  • Dersom kraftdelen blir solgt, vil den gjenværende monopoldelen ikke ha de samme mulighetene for støtte av idrett og kultur i området vårt. Dermed forsvinner flere millioner til lokale lag og foreninger.
  • Istad AS er nå restrukturer til et rendyrket energiselskap og i langtidsbudsjettet viser prognosene at Istad AS vil generere gode og stabile inntekter til eierne i årene fremover.
  • Istad er allerede tilpasset endringene som har skjedd i Energiloven, slik at dette ikke er et problem for konsernet slik det er i dag.
  • Istad AS er også en beredskapsorganisasjon. Det er viktig med tilgjengelig ressurser i lokalsamfunnet ved større hendelser og naturkatastrofer.

Vi henstiller kommunestyret i Molde til å satse videre på lokalt eierskap av Istad AS. Dette er ikke rett tid for å sette i spill arbeidsplasser, framtidige skatteinntekter, framtidige utbytter og betydelig støtte til det frivillige arbeidet i Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Eide og Gjemnes.

Pressemeldingen er signert av Jarle Risnes (NITO), Jon Arne Olsen (EL og IT Forbundet), Torodd Hovland (Delta) og Kristoffer Sletten (Tekna)

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.