Statnett må kutte ned på bruken av underleverandører

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet mener at Statnett må kutte ned på bruken av antall underleverandører på sine prosjekter. Det er nødvendig for å hindre nye tilfeller med grove brudd på arbeidstakeres rettigheter.

Statnett meldte torsdag 20. desember i en pressemelding at selskapet har mottatt informasjon om grove brudd på lønns- og arbeidsbetingelsene hos en underleverandør til ABB på et av Statnetts prosjekter. ABB har påtatt seg ansvaret for å rydde opp i forholdene, og har anmeldt forholdene til politiet.

Gang på gang– Vi ser det gang på gang. Arbeidsoppgaver settes ut til underleverandører av underleverandører, og det skjer grove brudd på arbeidstakeres rettigheter. Dette skjer i mange bransjer, og det har også skjedd hos Statnett tidligere. Nå oppfordrer vi Statnett til å begrense seg til en underleverandør som benytter egne, faste ansatte, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

I pressemeldingen skriver Statnett følgende: «De rammede arbeiderne har mottatt lønn i tråd med norske tariffer under sine opphold i Norge. Arbeidere forteller imidlertid at de har blitt avkrevd tilbakebetaling av store deler av lønnen når de har vært i hjemlandet under friperioder eller på ferie. De forteller om trusler om sanksjoner dersom dette ikke blir etterlevd. Ifølge arbeiderne mottar de verken lønnslipper eller annen dokumentasjon på den lønnen de får».  Statnett skriver videre at dette er fullstendig uakseptabelt.

Må få konsekvenser for organiseringen av prosjektene– Det er bra at Statnett rydder opp, også denne gangen. Men det er naivt å tro at man undergår lignende tilfeller med mindre selskapet endrer organiseringen av sine prosjekter. Grove brudd på arbeidstakeres rettigheter er totalt uakseptabelt og må få konsekvenser for hvordan selskapets prosjekter organiseres, sier Andersen.

For ytterligere kommentarer;

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet

Mob: 908 55 826