NHO aksepterer streiken

Publisert: 07.11.17

– innholdet kan være utdatert

Pressemelding fra LO, Oslo, 7. november 2017

– NHO aksepterer at den politiske aksjonen som fagforeninger i Oslo-området har varslet den 15. november kan gjennomføres. Alle kan trygt delta, uten å frykte at de skal bli utsatt for sanksjoner eller represalier verken fra NHO eller arbeidsgiver!

Dette sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik. Følgelig blir det heller ingen hasteavgjørelse i Arbeidsretten den 13. november, slik opprinnelig planlagt.

Tolkningstvist

Spørsmålet som skulle prøves i Arbeidsretten, var NHOs påstand om at LO har plikt til å varsle om politisk streik, også når LO ikke har noe vedtak om å gjennomføre slik streik. Partene er nå kommet fram til at dette spørsmålet egner seg best som en ordinær tolkningstvist, og ikke som hastesak i Arbeidsretten.

NHO er godt kjent med streiken, men for  å unngå hastesak i Arbeidsretten, har LO i dag påny, og muntlig, informert NHO om at det blir streik den 15.11.

-Dette endrer ikke LOs standpunkt i saken om at LO ikke har varslingsplikt, og det er også NHO innforstått med.

-NHO har varslet at de vil prøve varslingsreglene ved  politisk demonstrasjonsstreik for Arbeidsretten på et senere tidspunkt. En slik sak vil i så fall ikke komme opp før i 2018, sier Følsvik.

Husk å varsle arbeidsgiver

Følsvik er glad for at saken nå er løst og at streiken kan gå som normalt. Hun minner om at bedriften/arbeidsgiver må varsles av lokale klubber som har oppfordret til, eller har vedtak om  å  slutte seg til streiken.

-Det er viktig å få full fokus på situasjonen i bygningsbransjen, som enkelte steder er helt uholdbar, sier Følsvik. 

Les mer om streiken

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.