Rettigheter

Gravid og trygg på jobben

Tilrettelegging, retningslinjer til deg, arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud.

Lønn

Det er ingen lover i Norge som angir hvilken lønn du skal ha. Med en tariffavtale får du en garantilønn som er avtalt mellom partene.

Arbeidstid

Hvor lenge har du lov til å jobbe per dag, uke og måned? Hvilke unntak gjelder? Her presenterer vi noen lover og regler for arbeidstid i Norge.

Arbeidsforhold

Forhold som regulerer din arbeidshverdag

Rettigheter og plikter i ferieloven

Du har krav på feriepenger uansett hvor mye, eller lite, du har tjent.

Pensjon

Pensjonssystemet består av flere elementer: Alderspensjon fra folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon. Mange har egen pensjonssparing i tillegg.