Rettigheter

Tilrettelegging, retningslinjer til deg, arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud.
Det er ingen lover i Norge som angir hvilken lønn du skal ha. Med en tariffavtale får du en garantilønn som er avtalt mellom partene.
Hvor lenge har du lov til å jobbe per dag, uke og måned? Hvilke unntak gjelder? Her presenterer vi noen lover og regler for arbeidstid i Norge.
Du har krav på feriepenger uansett hvor mye, eller lite, du har tjent.
Pensjonssystemet består av flere elementer: Alderspensjon fra folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon. Mange har egen pensjonssparing i tillegg.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.