Arbeidsforhold

Forhold som regulerer din arbeidshverdag

Opplæring

Du har krav på opplæring i den jobben du blir satt til. Opplæringen skal være i arbeidstiden og lønnet.

Oppsigelse

Blir du sagt opp fra jobben, skal du ha skriftlig oppsigelse som er saklig begrunnet. Sier du selv opp jobben, må du gjøre dette skriftlig. Oppsigelsestiden er minst én måned. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 1. i påfølgende måned.

Les mer: Arbeidsmiljølove: Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold

Overtid

Jobber du mer enn 40 timer i uken, har du krav på overtidsbetaling. Overtidstillegget skal være minst 40 prosent. Er du under 18 år, kan ingen pålegge deg overtids- eller nattarbeid.

Pauser

Jobber du mer enn 5 1/2 time per dag, har du krav på pauser. Hvis du jobber åtte timer, skal du minst ha en halv times pause i løpet av dagen.

Skriftlig arbeidskontrakt

Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Denne skal undertegnes av deg og arbeidsgiver. Kontrakten skal inneholde hvor du skal arbeide, hva du skal arbeide med, når du skal starte, hvor lenge du skal arbeide og om det finnes en tariffavtale. Kontrakten skal også inneholde daglig og ukentlig arbeidstid og hvilken lønn og andre godtgjørelser som dere avtaler.

Sluttattest

Du har krav på en skriftlig sluttattest. Denne skal beskrive hva du har gjort og hvor lenge du har arbeidet. En sluttattest er viktig neste gang du søker jobb.

Relevante artikler

Saken gjaldt permitteringer som i 2021 ble gjennomført i en elektrikerbedrift og som var oppe i Arbeidsretten
For noen er påsken både en religiøs, familiemessig og politisk høytid. Det siste mest fordi LO ble stiftet påskeaften for 123 år siden, av arbeidere som gikk sammen for å bygge et bedre samfunn.
Kan norsk praksis med inngrep i streik begrunnet med tungtveiende økonomiske hensyn opprettholdes? Det svarer LO-advokatene på.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.