Pensjon

Pensjonssystemet består av flere elementer: Alderspensjon fra folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon. Mange har egen pensjonssparing i tillegg.

AFP forutsetter tariffavtale på bedriften.

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist. Selv om du ikke har vært yrkesaktiv, så har du rettigheter i denne ordningen. Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden kommer an på hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Merk at det er forskjellige regelverk som gjelder for ulike årskull.

Les mer: Kort om hvordan pensjonen blir beregnet for ulike aldersgrupper.

Tjenestepensjon og Avtalefestet pensjon

De aller fleste har, i tillegg til opptjeningen i folketrygden, rett til tjenestepensjon gjennom nåværende og tidligere arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Les mer: De ulike ordningene for tjenestepensjon hos NAV.

Du kan også ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) dersom arbeidsgiveren din har tariffavtale der AFP inngår i avtalen. EL og IT Forbundet har AFP i alle sine tariffavtaler.

Les mer: Om AFP hos NAV.

AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for dem som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Størrelsen på din AFP avhenger av den pensjonsgivende inntekten du har hatt mellom fylte 13 og 61 år. I likhet med alderspensjon fra folketrygden blir din månedlige AFP-utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP, fordi den forventede utbetalingen fordeles på færre år. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år.

Det er NAV Pensjon som beregner og utbetaler AFP-ytelsen. Du kan logge inn på NAVs pensjonskalkulator for å beregne hva du eventuelt kan få i AFP. Du kan også kontakte NAV Kontaktsenter Pensjon på telefonnummer 55 55 33 34 for å få hjelp til å beregne din AFP.

Besøk: NAVs pensjonskalkulator

Legg merke til at vilkårene i hovedsak knytter seg til din 62-årsdag, og til de siste tre årene før uttaksdato.

Les mer: Vilkår for AFP

Er du usikker på om din bedrift har tariffavtale med AFP-bilag kan du kontakte din arbeidsgiver eller din lokale tillitsvalgte.

Egen pensjonssparing

Egen sparing kan også være en del av pensjonen din. Det kommer i tillegg til andre utbetalinger når du blir pensjonist. Her må du selv sette deg inn i hva som eventuelt passer best for deg.

Fakta om alderspensjon

Relevante artikler

Saken gjaldt permitteringer som i 2021 ble gjennomført i en elektrikerbedrift og som var oppe i Arbeidsretten
Kan norsk praksis med inngrep i streik begrunnet med tungtveiende økonomiske hensyn opprettholdes? Det svarer LO-advokatene på.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.