Om LO-advokatene

LO-advokatene er LO sin juridiske avdeling, og Norges største juridiske fagmiljø innen arbeidsrett. Mellom travle dager legger de ut spennende og nyttig informasjon om rettigheter, resultater fra rettssaker og mye mer.
Her vil vi samle informasjonen som de skriver, som er relevant, nyttig og interessant for deg som medlem. Du kan også følge deres Facebook-gruppe, der de jevnlig har spørsmål og svar-tråder, eller LO-advokatenes sider på LO.no

Dom: Sakelig fravikelse av ansiennitet ved permittering

Saken gjaldt permitteringer som i 2021 ble gjennomført i en elektrikerbedrift og som var oppe i Arbeidsretten

Hva er tvungen lønnsnemnd?

Kan norsk praksis med inngrep i streik begrunnet med tungtveiende økonomiske hensyn opprettholdes? Det svarer LO-advokatene på.

Lovbestemmelser og tariffavtalte regler om arbeid i påsken

For noen er påsken både en religiøs, familiemessig og politisk høytid. Det siste mest fordi LO ble stiftet påskeaften for 123 år siden, av arbeidere som gikk sammen for å bygge et bedre samfunn.

Gangen i tariffoppgjøret

LO-advokatene om gangen i tariffoppgjøret, reglene for plassoppsigelse, gjennomføringen av forhandlingene og mye mer.

Relevante artikler