Lønn

Det er ingen lover i Norge som angir hvilken lønn du skal ha. Med en tariffavtale får du en garantilønn som er avtalt mellom partene.

Overtidsbetaling

Tariffavtalen har bestemmelser om tillegg på 50 eller 100 prosent overtidstillegg etter bestemte regler. Arbeidsmiljøloven gir deg kun rett på 40 prosent tillegg. Mange tariffavtaler har også bestemmelser om tillegg for kvelds,- natt- og helgearbeid, samt skifttillegg. Loven har ingen regler om tillegg for arbeid på slike tidspunkter.

Tariffavtalen gir deg rett til en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer ved 100 prosent stilling. Loven sier 40 timer.

Godtgjøring for helligdager

Loven gir rett til lønn på 1. og 17 mai. Tariffavtalen gir i tillegg rett på lønn Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, samt 1. og 2. juledag når disse faller på ukedager du egentlig skulle arbeidet.

Ferie og feriepenger

Ferieloven gir deg rett på fire uker og én dag ferie i løpet av året, samt 10,2 prosent feriepenger. Tariffavtalen gir deg fem ukers ferie og 12 prosent feriepenger. Feriepengene beregnes av skattbar inntekt fra året før.

Lønnsslipp og utbetaling

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og evt. andre fratrekk. Får du ikke dette, kan du kontakte din tillitsvalgt som vil ta det opp med arbeidsgiveren din.

Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. I Norge er det vanlig at det avtales lønnsutbetaling én gang i måneden. Tidspunkt for lønnsutbetaling skal stå i arbeidsavtalen.

Du har krav på å få en lønnsslipp som viser hvordan lønnen din er regnet ut. Lønnslippen er din kvittering for at du er trukket i skatt.

Prestasjonslønn og akkord

Prestasjonslønn eller akkord er lønn basert på resultater. Arbeidsmiljøloven stiller krav til at bruk av prestasjonslønn ikke skal bidra til at de ansatte utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og at sikkerhetshensyn ivaretas. Les mer om akkord her.

Gjennomsnittslønn i Norge

SSB har statstikk som viser gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte kvinner og menn i ulike sektorer. Les mer her.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.