Ikke overlat valget til andre  – bruk stemmeretten!

- innholdet kan være utdatert

9. september er det fylkes- og kommunevalg. Den som ikke stemmer overlater valget til andre, som ofte har motstridende interesser. Derfor oppfordrer EL og IT Forbundet alle sine medlemmer til å bruke stemmeretten.

Arbeidsfolk fører bedre arbeidslivspolitikkVi stilte følgende spørsmål til EL og IT-medlemmer som stiller til valg: Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement? Her er tre av svarene:

«Jeg ser ofte hvor kynisk bemanningsbransjen behandler folk. Er det noe som trigger meg, så er det urettferdighet og utnyttelse av folk» Thomas Liaøy, elektriker.

«Verdiene og samfunnssynet til et solid LO-forbund som EL og IT forbundet, har betydd mye». Per Gunnar Salomonsen, tidligere driftsingeniør i Telenor

«Det påvirker deg å være dame i en så mannsdominert bransje…. Man lærer seg blant annet å kalle en spade for en spade, være på vakt for urettferdighet og diskriminering…» Sandra Åberg Kristiansen, elektriker

Vi fikk mange gode svar, både på dette spørsmålet og de andre. Les intervjuene her.

Derfor er vi opptatt av valgetPolitiske vedtak, både nasjonalt og lokalt, har mye å si for arbeidslivet og for vilkårene til bedriftene hvor våre medlemmer jobber. I tillegg bruker arbeidsgiversiden store ressurser på lobbyvirksomhet. De har ofte andre interesser enn vi har. Vårt svar er å jobbe for politiske flertall som støtter våre verdier og standpunkter.

Disse sakene er vi opptatt avEL og IT Forbundet ønsker et trygt og seriøst arbeidsliv og et sterkt offentlig eierskap. Vi ønsker fylker og kommuner som jobber for reduserte klimagassutslipp, et godt offentlig utdanningstilbud og nye arbeidsplasser. Dette ble vedtatt i en uttalelse på landsmøtet i 2019. Les uttalelsen her.

Dette mener partiene om LOs viktigste sakerI forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget har LO stilt 18 faglige spørsmål til de politiske partiene på Stortinget om hvordan de stiller seg til LOs viktigste saker. Her kan du lese spørsmålene og hva partiene har svart.

Det er lett å stemmeDu kan stemme på forhånd eller på selve valgdagen. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om stemming.