Fagforening avslørte massiv ulovlig innleie på Statsbygg-prosjekt

Av: Foto: Håkon Sparre/NMBU
21.05.2019

Elektromontørenes forening i Oslo og Akershus har avslørt massiv ulovlig innleie på et av Norges største byggeprosjekter. EL og IT Forbundet støtter fagforeningens vurderinger.

Omtrent 2 av 3 elektroarbeidere på prosjektet er innleid, og mange har små stillingsbrøker. Prosjektet er byggingen av det nye veterinærbygget på Ås i Akershus, hvor Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres. Det er R2S Elektro som er entreprenør og Statsbygg som er byggherre.

Innleien på prosjektet bryter med arbeidsmiljøloven, mener fagforeningen og EL og IT Forbundet.

– Daglig drift skal ikke driftes på innleie. Og det er det vi mener har skjedd hele veien. Man har basert seg på å gjennomføre sin daglige virksomhet med innleie, helt fra starten av, sier Jan-Ole Evensen, organisasjonssekretær i Elektromontørenes forening.

R2S Elektro og Statsbygg avviser ovenfor NRK at innleien er ulovlig.

Forbud, et sterkere Arbeidstilsyn og søksmålsrett

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet mener avsløringen er nok et eksempel på det foregår omfattende innleie i byggebransjen på Østlandet. Forbundets langsiktige mål er å forby bemanningsbransjen.  

– På kort sikt er det to ting vi har vært opptatt av. Det ene er å få på plass et regelverk som gjør at Arbeidstilsynet kan straffeforfølge bedrifter som bryter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det andre er gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett, slik at vi rettslig kan forfølge og stanse ulovlig innleie, sier Jan Olav Andersen.

EL og IT Forbundet: Innleie - kampanje for faste ansettelser

Del: