Innleie - kampanje for faste ansettelser

Fra nyttår av trådte nye bestemmelser om innleie i kraft. Dette gir oss en mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og til å begrense bruken av innleid arbeidskraft.

EL og IT Forbundets mål er å øke antallet faste ansatte og øke antallet læreplasser, i stedet for å dekke arbeidskraftsbehovet med innleie. For å få til dette, ønsker vi at hver enkelt klubb avholder et møte med bedriften hvor temaet er bemanningssituasjonen i bedriften.

Kampanje for faste ansettelser

Jan Henrik Larsen

Forbundssekretær, Forhandlingsavdelingen
Telefon: 
+47 971 41 976
Epostadresse: 

Reidunn Wahl

Forbundssekretær, Forhandlingsavdelingen
Telefon: 
+47 970 20 975
Epostadresse: 

Del: