Behov for bedre lovverk mot overvåking

Publisert: 14.12.12
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Bruker styringsretten

Erfaringene viser at mange arbeidsgivere har tatt, eller ønsker å ta i bruk, de teknologiske mulighetene for å overvåke egne ansatte. I bare et fåtall tilfeller skjer det etter avtale med tillitsvalgte. Mange gjør det uten å følge forpliktelsene i lov- og avtaleverk til å drøfte med tillitsvalgte. I andre tilfeller gjennomfører arbeidsgiver drøftinger, og innfører overvåkingen til tross for betydelig skepsis og motstand fra ansatte og tillitsvalgte. I stedet for å lytte til tillitsvalgte, velger mange arbeidsgivere å bruke styringsretten for å innføre overvåkningen mot ansattes vilje.

Arbeidsgivere begrunner innføring av overvåking med ønske om økt produktivitet og frykt for at ansattes private bruk av firmabil skal påføre selskapet store tilleggsutgifter i form av ekstra skatt.

Skaper jobbstress

Motstanden mot flåtestyring, og åpent tilgjengelig elektronisk kjørebok, er stor blant mange ansatte. Denne formen for overvåking og sentralstyring reduserer ansattes styring over eget arbeid og har negativ innvirkning på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Overvåking svekker også ansattes kreativitet og kompetanse. Tiltaket kommer på toppen av andre overvåkingstiltak, og øker det totale overvåkingstrykket på ansatte. For mange skaper denne formen for overvåking ekstra stress i jobbsituasjonen, andre opplever det som overgrep fra arbeidsgiver.

Tillitsvalgte må være tilbakeholdne

Landsstyret i EL & IT Forbundet oppfordrer tillitsvalgte til å være tilbakeholdne med å godta alle former for overvåking av ansatte. Tillitsvalgte må kreve at arbeidsgiver dokumenterer at formålet med overvåkingen ikke kan oppnås på annet vis, og at ansatte som er skeptiske til overvåking blir hørt og respektert. Om partene på bedriften blir enige om innføring av overvåkingstiltak, må dette avtales, og omfanget begrenses mest mulig. Erfaringene med tiltaket skal evalueres av partene regelmessig for å se om tiltaket gir forventede resultater.

Behov for bedre lovverk

Flåtestyring og elektronisk kjørebok er mer enn dokumentasjon av bilbruk og ressursstyring. Teknologien legger til rette for endringer i arbeidsorganiseringen som svekker ansattes styring av eget arbeid gjennom sentralisering av og fjernstyring av arbeidsprosessene. En slik utvikling strider mot et godt og utviklende arbeidsliv. Derfor er det også et politisk spørsmål, og myndighetene må evaluere eksisterende lovverk på bakgrunn av arbeidsgivernes manglende vilje til å lytte til ansatte og tillitsvalgte i dette spørsmålet.

Uttalelsen i pdf for nedlasting.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.
Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.