Vil videreføre Innovasjon Norge

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet mener at forslaget om å videreføre Innovasjon Norge etter dagens eierstruktur med staten som eier av 51 prosent og fylkeskommunene 49 prosent i felleskap må videreføres. Dette med bakgrunn i at et fortsatt fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge er den viktigste bærebjelken for en god og rettferdig distriktsprofil og politikk.

Les hele høringssvaret her.