Vi elsker tariffavtaler!

Publisert: 18.09.19

– innholdet kan være utdatert

Ved å organisere seg har arbeidstakere i Norge oppnådd gode arbeidsforhold, høye lønninger og et trygt arbeidsmiljø. Tariffavtalene har vært helt sentrale, og er fortsatt avgjørende for å opprettholde standardene i arbeidslivet.

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner. Avtalene er forskjellige, men har mange likheter: De sikrer bedre betingelser og rettigheter utover lovens minste krav. Her er noen eksempler:

Lønn: Det er ingen lover i Norge som angir hvilken lønn du skal ha. Med en tariffavtale får du en garantilønn som er avtalt mellom partene.

Overtid: Tariffavtalene har bestemmelser om tillegg på 50 eller 100 prosent overtidstillegg etter bestemte regler. Arbeidsmiljøloven gir deg kun rett på 40 prosent tillegg. Mange tariffavtaler har også bestemmelser om tillegg for kvelds, – natt- og helgearbeid, samt skifttillegg. Loven har ingen regler om tillegg for arbeid på slike tidspunkter.

Arbeidstid: Tariffavtalen gir deg rett til en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer ved 100 prosent stilling. Loven sier 40 timer.

Ferie: Ferieloven gir deg rett på fire uker og én dag ferie i løpet av året, samt 10,2 prosent feriepenger. Tariffavtalen gir deg fem ukers ferie og 12 prosent feriepenger. 

Avtalefestet pensjon: Pensjonssystemet består av flere elementer: Alderspensjon fra folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon. Mange har egen pensjonssparing i tillegg. AFP forutsetter tariffavtale på bedriften.

Medbestemmelse: Ttariffavtalene sikrer retten til medbestemmelse på arbeidsplassen.

EL og IT Forbundet er part i nærmere 30 tariffavtaler, og inngikk i 2018 avtaler i 60 nye bedrifter.

Tariffavtaler er sunt for økonomien til et land

Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres gjennom tariffavtaler. Det virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De fleste bedrifter forstår betydningen av at både arbeidstakere og arbeidsgivere slutter opp om landsdekkende avtaler. Dette har gitt Norge gode lønninger, ansvarlige oppgjør, konkurranse på like vilkår mellom bedrifter og sterk økonomi.

Verv et medlem – det er viktig at mange er med i en fagforening

I land der fagforeningene står svakt, gjør arbeiderne det også. Å være organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle. Selv om de aller fleste i Norge har det godt på jobben, så er det viktig at vi ikke tar det for gitt!

Hovedgrunnen til at noen ikke er organisert, er ofte at ingen har spurt om de kunne tenke seg å være med i fellesskapet. Fortell dine kolleger, og spesielt nyansatte, hva forbundet tilbyr. Her kan du lese mer om verving og vervepremier

Flere verveargumenter, også for bedrifter uten tariffavtale, kan leses her.

Foto: Jette Marie Øie, distriktssekretær i Buskerud forteller om fordelene i våre tariffavtaler.

Her kan du lese tariffavtalene som EL og IT Forbundet er part i.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.