Verving

Det er laget en verveportal for verving. Portalen viser dine vervinger, dine poeng, oversikt vervepremier og hvordan du bestiller premier.

Verktøykasse for verving

Du logger deg inn på Min side (eller lenken under), velger fanen Mine Vervinger hvor du ser oversikt over dine vervepoeng. På portalsiden er det også en  lenke til nettbutikken for bestilling av premier.

Det kreves innlogging med Bank-id, tilsvarende innlogging på Min side.

Lenke til portalen

Forbundet har laget flere hefter om verving. Her er lenker til disse heftene.

Gode tips og råd til vervesamtalen

Verving og argumentasjonshefte

Vervehåndboka - som kan bestilles i Web2Print.

 

 

Hovedavtalene gir tillitsvalgte sterke rettigheter for å ha god oversikt over nyansettelser og avganger i bedriften. Hovedavtalen LO/NHO § 8-1, Hovedavtalen LO/Virke § 4-5.1 og Hovedavtalen LO Stat/Spekter § 38 pålegger bedriften å holde deg informert om ansettelser og å presentere nyansatte for den tillitsvalgte.

Del: