Verving

Her finner du nyttig informasjon om å bli en god verver og lenke til forbundets nye verveportal. Portalen viser dine vervinger, poeng og vervepremier. Se fanen verveportal.

Verktøykasse for verving

Forbundet har laget flere hefter om verving. Her er lenker til disse heftene.

Gode tips og råd til vervesamtalen

Verving og argumentasjonshefte

Vervehåndboka - som kan bestilles i Web2Print.

 

 

Hovedavtalene gir tillitsvalgte sterke rettigheter for å ha god oversikt over nyansettelser og avganger i bedriften. Hovedavtalen LO/NHO § 8-1, Hovedavtalen LO/Virke § 4-5.1 og Hovedavtalen LO Stat/Spekter § 38 pålegger bedriften å holde deg informert om ansettelser og å presentere nyansatte for den tillitsvalgte.

Verveportalen krever innlogging med Bank-ID via Min side eller lenken under.

I verveportal ser du oversikt over dine vervinger og antall poeng. I portalen er det også en lenke til nettbutikk for bestilling av premier. Ved bestilling må du påregne en behandlingstid på 2 - 3 mnd.

NB! Om du allerede er innlogget på Min side, kommer du tilbake dit om du klikker på lenken under.

Lenke til portalen

Del: