Medlemsfordeler

For de aller fleste er arbeidslivet godt, men ikke ta det for gitt. Det har blitt slik fordi mange er med i en fagforening.

Sikre lønns- og arbeidsvilkår

Trygge lønns- og arbeidsvilkår sikres kun gjennom fagforeningens tilstedeværelse. Som medlem bidrar du til at disse vilkårene ivaretas, både i bedriften du arbeider, og ved å legge til rette for forbundets arbeid med gode rammevilkår. Tariffavtalen er det som sikrer deg en anstendig lønn, gode overtidstillegg, avtalefestet pensjon (AFP). Tariffavtale kan kun opprettes der det er nok medlemmer.

Forsikringer

Gjennom ditt medlemskap hos EL og IT Forbundet får du blant annet innbo- og reiseforsikring. Innboforsikringen er kåret til markedets beste innbo- og løsøreforsikring. Alle medlemmer har dessuten tilgang til LOfavørs fordelsprogram. Det betyr at du får tilgang til rabatterte ferier, gunstige strømavtaler, billig bilforsikring og mye mer. Trykk på LOfavør-knappen øverst på denne siden for å lese mer om disse fordelene. Trykk her for å lese mer om våre forsikringer.

Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg

EL og IT Forbundet har ansatte og tillitsvalgte i hele landet som hjelper deg om du f.eks. blir usaklig oppsagt eller ved andre problemer i arbeidsforholdet. Vi har bred erfaring i konfliktløsning på arbeidsstedet og bistår om det er nødvendig.

Advokater og jurister

Får du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom ditt medlemskap kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsetter at saken godkjennes av forbundet).

Informasjonsvirksomhet

Medlemsbladet Nettverk er en medlemsfordel og sendes hjem til deg seks ganger i året. Nettverks dagsaktuelle reportasjer og nyheter kan du lese på fagbladets hjemmeside. I tillegg kan du registrere deg som abonnent på forbundets informasjonsbrev.

Kurs, møter og konferanser

EL og IT Forbundet har årlig en rekke tilbud om skolering for sine medlemmer. Her finnes mange varianter, både for nye medlemmer og erfarne tillitsvalgte. Kurs er gratis for medlemmer og alle utgifter er dekket, inkluderer et eventuelt bortfall av lønn (tapt arbeidsfortjeneste) for å delta.

Etter- og videreutdanning

EL og IT Forbundet er med i LOs utdanningsfond. Det betyr at mange av våre medlemmer kan søke om økonomisk støtte til helårsstudier og kortere kurs/opplæring. Vi har også tariffavtaler som gir deg mulighet til etter- og videreutdanning. Har du spørsmål, kontakt ditt nærmeste organisasjonsledd for hjelp. Les mer om de ulike fond og støtteordninger.

EL og IT Forbundet har som ett av sine hovedmål å inngå tariffavtale på alle bedrifter der vi har medlemmer. Tariffavtale gir deg som arbeidstaker flere rettigheter. Husk at din hverdag består i 8 timers arbeid – 8 timers fritid og 8 timers hvile! Du tilbringer store deler av livet på din arbeidsplass og da er det viktig at du sikrer deg bedre innflytelse gjennom medlemskap hos oss.

Lønn

Det er ingen lover i Norge som angir hvilken lønn du skal ha. Med en tariffavtale får du en garantilønn som er avtalt mellom partene. I mange tariffavtaler er det rettigheter om «lokal lønnsøkning» og det er de lokale tillitsvalgte på arbeidsplassen som gjør denne forhandlingsjobben på vegne av deg. Dette gir deg bedre sikkerhet for din inntekt.

Andre tillegg

Tariffavtalen har bestemmelser om tillegg på 50 eller 100 prosent overtidstillegg etter bestemte regler. Arbeidsmiljøloven gir deg kun rett på 40 prosent tillegg. Mange tariffavtaler har også bestemmelser om tillegg for kvelds,- natt- og helgearbeid, samt skifttillegg. Loven har ingen regler om tillegg for arbeid på slike tidspunkter.

Godtgjøring for helligdager

Loven gir rett til lønn på 1. og 17 mai. Tariffavtalen gir i tillegg rett på lønn Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, samt 1. og 2. juledag når disse faller på ukedager du egentlig skulle arbeidet.

Arbeidstid

Tariffavtalen gir deg rett til en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer ved 100 prosent stilling. Loven sier 40 timer.

Permisjoner ved fødsel/adopsjon

Mange av våre tariffavtaler har bestemmelser om 14 dagers fri med lønn ved fødsel eller adopsjon. Loven gir bare rett til fri etter bestemte regler, men da uten lønn.

Korte velferdspermisjoner

En tariffavtale gir deg rett til betaling ved korte velferdspermisjoner for å delta i begravelse, lege og tannlegebesøk, flytting til ny fast bopel, følge egne barn til første dag i skole eller barnehage, konfirmasjon med mer. Loven har ingen slike bestemmelser.

Ferie og feriepenger

Ferieloven gir deg rett på fire uker og én dag ferie i løpet av året, samt 10,2 prosent feriepenger. Tariffavtalen gir deg fem ukers ferie og 12 prosent feriepenger. Feriepengene beregnes av skattbar inntekt fra året før.

Økonomisk støtte til etterutdanning

Mange av våre tariffavtaler har ordninger med økonomisk støtte hvis du vil ta etterutdanning. Les mer om ulike støtteordninger her.

Pensjonsordning

En tariffavtale gir deg rett på AFP (avtalefestet pensjon) fra 62 år som kommer i tillegg til Folketrygdens pensjonsordning. Dette gir deg en vesentlig bedre pensjonsutbetaling. Loven gir deg bare rett til Folketrygdens pensjonsordning.

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for dem som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer er det forhandlet fram gunstige og trygge avtaler. Noen fordeler får du automatisk når du melder deg inn i EL og IT Forbundet. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Les mer i EL og IT Forbundets medlemsbrosjyre.

 

LOfavør innboforsikring

Obligatorisk gjennom medlemskapet: Den er kåret til markedets beste innbo- og løsøreforsikring og dekker en rekke ulike forhold.

Les mer >>

LOfavør grunnforsikring

Obligatorisk gjennom medlemskapet. Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. 

Les mer >>

LOfavør Topp reiseforsikring

Med LOfavør Topp reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Les mer >>

Uføre- og ektefelleforsikring

Dette er en uføreforsikring for medlemmer under 60 år som er fullt arbeidsdyktige og en dødsfallsforsikring for ektefelle/samboer. Medlemmer under 60 år som ikke oppfyller kravene til uføreforsikring, og medlemmer over 60 år, har en dødsfallsforsikring.

Les mer >>

Frivillig gruppelivsforsikring

Gir økonomisk støtte til dine etterlatte dersom du som medlem dør før fylte 60 år. Tegnes frivillig ved å henvende seg til Medlemsservice.

Les mer

Flere LOfavør-forsikringer

Gjennom LOfavør kan du tegne en rekke skade- og personforsikringer og du kan oppnå lavere egenandeler og inntil 20 prosent samlerabatt.

Gunstig boliglån

Svært gunstige betingelser på ditt boliglån: Førstehjemslån, boliglån for unge og vanlig boliglån: Les mer hos LOfavør.

Flere fordeler...

LOfavør har også framforhandlet en rekke andre fordeler for deg som medlem. Dette gjelder blant annet bankfordeler, juridisk bistand, feriereiser, leiebil, fritidsaktiviteter, kultur, hotell og strøm.

Forbundets medlemsbrosjyre har oversikt over alle kollektive forsikringer, alle frivillige forsikringer våre medlemmer kan kjøpe fra forsikringsleverandøren Sparebank 1 og alle andre fordeler du har som medlem. Fordelene er delt opp i temaer som bank, juridisk, helse, ferie/opplevelser og energi.

Les mer i forbundets medlemsbrosjyre