Viktig informasjon om vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

Publisert: 05.10.21

1. januar 2022 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg. 

Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

  • Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000
  • Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr. 500.000
  • Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000
  • Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000

Øvrige endringer:

  • Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2.000
  • Unntak for skader forårsaket av frost i forhold til punkt om "Annen skade"
  • Forsikringen dekker ikke skader under kr 2.000 (tidligere kr 1.000). Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader.
  • I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet).

For komplett oversikt over de nåværende og nye vilkårene for LOfavør Innboforsikring kan du besøke: https://lofavor.no/innbo

Det vil sendes ut e-post/sms eller digipost om endringene.

For generell informasjon om forsikringen kan du besøke: 
https://www.lofavor.no/forsikring/innboforsikring

Ta kontakt med Fremtind Forsikring på 915 09 801, hvis du har spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser rundt forsikringen. 
Du kan også ta kontakt med LO Favør ved andre henvendelser.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp

Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring

Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.

Relevante artikler

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.