Informasjon fra LO om reiseforsikring

Det har kommet ønske fra forbund om å utvide dekning for reiser i EU/EØS ut over UDs reiseråd i tråd med konkurrerende forsikringsselskaps praksis de siste ukene.

Myndighetene er klare på at de ikke ønsker at norske borgere skal reise utenlands med mindre det er strengt nødvendig, dette med bakgrunn i at smittesituasjonen fortsatt er uklar og at det er press på helsevesenet i alle land. Det er med andre ord stor risiko for at man ikke vil kunne få nødvendig helsehjelp dersom det oppstår sykdom på reisen. Med bakgrunn i at Fremtind ikke kan garantere at medlemmer får den hjelpen de trenger dersom det oppstår hendelser, velger Fremtind å stå ved sin beslutning om at reiseforsikringen ikke gjelder til land der det foreligger reiseråd. For EU/EØS/Storbritannia er det reiseråd frem til 5. juli. Listen over land hvor det foreligger reiseråd oppdateres kontinuerlig og medlemmer oppfordres om å følge med og følge de rådene som foreligger.

Fremtind ønsker samtidig at medlemmer i LO-forbundene nå trygt skal kunne planlegge for reiser til utlandet fremover i tråd med at vaksinasjonsgraden øker og smittesituasjonen utenfor Norge er under kontroll. Hos Fremtind får man derfor dekket avbestilling av reiser frem i tid til land hvor det ikke foreligger reiseråd, selv om reisen ble bestilt mens landet var rødt. Dette gjelder for reiser bestilt etter 18.6.2021.

I mellomtiden, dersom noen medlemmer allerede har reist i god tro og skulle være uheldige på reisen så vil Fremtind gjøre sitt beste for å hjelpe dem. Dette er da utenfor reiseforsikringens dekning og gyldighet.

Det er viktig å presisere at reiseforsikringen dekker også reiser til såkalte «røde» land, eller land med reiseråd fra UD, hvis reisen er nødvendig.

Dette er reisene Fremtind regner som nødvendige:Fremtind oppfordrer uansett alle til å lese myndighetenes reiseråd nøye, og å unngå ferie- og fritidsreiser til land eller områder hvor det finnes reiseråd eller restriksjoner på reiser. Myndighetene i andre land kan dessuten ha egne regler for hva som er en nødvendig reise, og det er derfor veldig viktig at reisende setter seg inn i reglene til landet man reiser til. Medlemmer som har spørsmål rundt dette oppfordres til å kontakte forsikringsselskapet.

LO vil følge opp prosessen rundt saken med Fremtind.