Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring


Andre endringer:
Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring.

Det vil sendes ut e-post/sms eller digipost om endringene.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp


Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring


Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.