Velkommen til eForvaltningskonferansen 2021

- innholdet kan være utdatert

15. mars 2021 går årets eForvaltningskonferanse av stabelen. Årets fokus er automatisering og derfor har konferansen fått tittelen «The ghost in the Machine».

Digital forvaltning blir stadig mer kompleks. Dette skjer blant annet ved at automatiseringsgraden øker, systemer knyttes sammen, og nye lag programkode legges på toppen av gammel kode.

Dessuten gjør innføring av maskinlæring det vanskelig å forklare hvordan slike systemer fungerer, og det er ofte umulig å forklare resultatene. Økende kompleksitet gir økende problemer med å forstå. Selv eksperter har problemer med å forstå hvordan en algoritme fungerer, og i forlengelsen av dette hva som er grunnlaget for et vedtak. Demokratisk debatt og ivaretagelse av individuelle rettigheter.

Disse temaene skal belyses over en fullspekket dag, med spennende innlendinger: 

Vokser den digitale forvaltningen over hodet på oss?

v/ professor Dag W. Schartum, Institutt for privat rett ved Universitet i Oslo

Brukerstøtte i en komplisert forvaltning. Hvordan påvirker chatbotenes inntog forståelsen av forvaltningen?

v/ førstelektor Guri Verne, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo  

Lærende maskiner, klokere forvaltning? Hvordan brukes maskinlæring i offentlig forvaltning?

v/ stipendiat Lisa Reutter, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Flere innledere kommer etter hvert. 

Hold av datoen, og husk påmeldingsfristen den 9. mars.

Program, påmeldingsinformasjon mm finner du her: 

https://elogit.no/medlemskap/kurs-og-aktiviteter/eforvaltningskonferansen-2021